fbpx

Polityka prywatności korzystania z witryny OTI-GO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OSTATNIA AKTUALIZACJA MAJ 2019

Wstęp

OTI-GO  wraz z całą grupą OTI przygotował niniejszą Informację o ochronie prywatności, aby zademonstrować nasze zaangażowanie na rzecz bezpiecznego i godnego zaufania handlu internetowego oraz prawa jednostki do prywatności. Niniejsza informacja o prywatności określa politykę prywatności i praktyki całej grupy OTI w odniesieniu do informacji, które są gromadzone przez nas na stronach internetowych OTI (www.otiglobal.com, www.otieuropa.com, www.otipetrosmart.com,  www.asec.com.pl, investors.otiglobal.com, www.oti-go.pl ).

ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE PRYWATNOŚCI A W PRZYPADKU BRAKU ZGODY Z PONIŻSZYMI SFORMUŁOWANIAMI PROSIMY O ZAPRZESTANIE PRZEGLĄDANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO UŻYWANIA NASZYCH STRON INTERNETOWYCH.

Twoja zgoda

Korzystając z naszych Stron www, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Do jakich celów używamy Twoich danych?

Będziemy wykorzystywać dane osobowe w zakresie i sposobach, na które otrzymujemy Twoją zgodę; w ramach obowiązującego prawa oraz w oparciu o nasze uzasadnione interesy w utrzymywaniu i ulepszaniu naszych Witryn internetowych i zawartości w nich zawartej, zrozumieniu, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza Witryna internetowa, ulepszaniu naszej obsługi klienta i działaniach wspierających oraz ochronie i zabezpieczaniu naszych użytkowników, nas samych i naszej Witryny.

W związku z tym używamy danych osobowych do następujących celów:

Ułatwienie, prowadzenia i udostępniania naszej Witryny;

Aby zapewnić naszym użytkownikom właściwą obsługę klienta, pomoc i wsparcie techniczne;

Aby dalej rozwijać, dostosowywać i ulepszać Witrynę w oparciu o osobiste lub ogólne doświadczenia i trudności użytkowników;

Aby skontaktować się z naszymi użytkownikami (za pośrednictwem poczty e-mail lub innych dostępnych kanałów) z ogólnymi lub spersonalizowanymi komunikatami dotyczącymi usług (takimi jak potwierdzenia zakupu lub powiadomienia o konserwacji systemu); kontaktować się z naszymi użytkownikami za pomocą wiadomości promocyjnych (takich jak aktualizacje, nowe funkcje i usługi, newslettery itp.); oraz w celu ułatwienia sponsorowania i oferowania określonych wydarzeń i promocji;

Ulepszanie naszych środków bezpieczeństwa danych w celu zapobiegania i ograniczania ryzyka oszustwa, błędu lub jakiejkolwiek nielegalnej lub zabronionej działalności;

Tworzenie zbiorczych danych statystycznych, danych nieosobowych lub anonimowych lub pseudonimizowanych (nieosobowych), które my lub nasi partnerzy biznesowi mogą wykorzystywać do świadczenia i ulepszania naszych usług;

Aby przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji.

Komunikacja promocyjna. Możemy również skontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres który nam podasz, aby powiadomić Cię o nowych usługach, wydarzeniach i specjalnych możliwościach lub o wszelkich innych informacjach, które uważamy za wartościowe.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji promocyjnych, możesz nas o tym w każdej chwili powiadomić, kontaktując się z nami wypełniając poniższy formularz elektroniczny lub postępując zgodnie z instrukcjami “anuluj subskrypcję”, “zatrzymaj” lub “zmień ustawienia e-maili” bez komunikatów promocyjnych, które otrzymujesz.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Zbieramy dwie główne kategorie danych (w zakresie, w jakim może to umożliwić identyfikację konkretnej osoby lub jest związane z takimi potencjalnie identyfikującymi danymi, uznajemy je za “Dane Osobowe“):

Dane są automatycznie zbierane lub generowane. Podczas odwiedzin, interakcji lub korzystania z naszych stron internetowych, w tym wiadomości e-mail wysłanych przez nas, możemy zbierać lub generować dane techniczne o Tobie. Gromadzimy lub generujemy takie dane niezależnie lub za pomocą usług stron trzecich, w tym za pomocą “plików cookie” i innych technologii śledzenia (co szczegółowo opisano w naszym dokumencie “pliki cookie“.

Takie dane obejmują techniczne lub zagregowane dane o użytkowaniu, takie jak adres IP, nieidentyfikujące dane dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego, wersji językowej przeglądarki i używanych ustawień językowych, pliki cookie i piksele zainstalowane na takim urządzeniu oraz aktywność (kliknięcia i inne interakcje) użytkowników naszej Witryny.

Nie używamy takich danych do poznania prawdziwej tożsamości osoby lub jej danych kontaktowych, ale głównie w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób nasi użytkownicy zazwyczaj korzystają z naszej Witryny. Wykorzystanie takich danych technicznych i urządzeń pomaga nam i naszym partnerom w dostarczaniu kontekstowych lub w inny sposób bardziej skutecznych reklam i treści; aby zoptymalizować zarządzanie reklamami i wrażenia z oglądania naszych użytkowników oraz polepszyć ogólne wrażenia użytkownika i funkcjonalność naszej Witryny.

Dane zebrane od Ciebie. Użytkownik może dobrowolnie przekazać nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, i swoją lokalizację, kiedy kontaktuje się z nami.

Jeśli zdecydujesz się podać nam swój adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail. Nie udostępniamy Twojego adresu e-mail innym osobom spoza OTI. W zależności od tego, jak skonfigurowana jest twoja aplikacja e-mail, informacje o twoich działaniach, korzystanie z e-maili wysłanych przez nas, mogą być przesyłane automatycznie po otrzymaniu, otwarciu i / lub kliknięciu wiadomości e-mail od OTI. W każdym przypadku możesz zrezygnować z otrzymywania dodatkowych wiadomości e-mail od OTI w dowolnym czasie.

W jaki sposób przechowujemy Twoje dane?

OTI-GO  wraz z całą On Track Innovations Ltd., opiera się na jurysdykcji uznawanej przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych mieszkańców UE.

Chociaż przepisy dotyczące prywatności mogą różnić się w zależności od jurysdykcji, firma OTI podjęła odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są traktowane przez podmioty stowarzyszone i dostawców usług w bezpieczny i zgodny z prawem sposób oraz zgodnie ze wspólnymi praktykami branżowymi, niezależnie od mniejszych wymagań prawnych, które mogą zastosować w swojej jurysdykcji.

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe przez okres 36 miesięcy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres czasu w celach prawnych i księgowych (tj. Zgodnie z wymogami prawa obowiązującymi w odniesieniu do naszej dokumentacji i prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz w celu uzyskania dowodów dotyczących naszej współpracy, w przypadku powstania jakichkolwiek problemów prawnych), wszystko zgodnie z naszą informacją o zachowaniu danych.

Należy pamiętać, że z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, nie będziemy zobowiązani do przechowywania danych przez określony czas i możemy je bezpiecznie usunąć z dowolnego powodu w dowolnym czasie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Z kim dzielimy się informacjami?

Możemy udostępniać Twoje dane (w tym dane osobowe) niektórym stronom trzecim, w tym organom ścigania, naszym usługodawcom i naszym podmiotom stowarzyszonym – ale tylko zgodnie z niniejszymi Informacjami na temat ochrony prywatności:

Zgodność z przepisami, rozporządzeniami prawnymi i organami. Możemy ujawnić lub zezwolić urzędnikom państwowym i organom ścigania na dostęp do niektórych Danych Osobowych w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub nakaz sądowy (lub podobny wymóg) lub zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym do celów bezpieczeństwa narodowego. Takie ujawnienie lub dostęp może nastąpić z powiadomieniem lub bez powiadomienia, jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że jesteśmy do tego prawnie zobligowani lub że ujawnienie jest właściwe w związku z próbami zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań dotyczących faktycznych lub podejrzewanych nielegalnych działalności, oszustw lub innych wykroczeń.

Dostawcy usług i partnerzy biznesowi. Możemy angażować wybrane firmy i osoby trzecie w celu świadczenia usług komplementarnych do naszych własnych (usługi hostingowe, usługi analizy danych, handel elektroniczny, usługi zaangażowania użytkowników, usługi dystrybucji i monitorowania poczty e-mail oraz nasi doradcy biznesowi, prawni, finansowi) (łącznie “Dostawcy usług“). Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do Twoich Danych Osobowych w zależności od ich ról i celów związanych z ułatwianiem realizacji celów naszej Witryny i mogą z nich korzystać wyłącznie w takich celach.

Ochrona praw i bezpieczeństwa. Możemy udostępniać dane osobowe innym osobom, jeśli wierzymy w dobrej wierze, że pomoże to w ochronie praw, własności lub osobistego bezpieczeństwa OTI, któregokolwiek z naszych użytkowników lub jakichkolwiek osób publicznych.

W celu rozwiania wątpliwości OTI może udostępnić dane osobowe Użytkownika na dodatkowe sposoby, zgodnie z Państwa wyraźną zgodą, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli z powodzeniem uczynimy z nich dane nieosobowe i anonimowe. Możemy udostępniać lub w inny sposób wykorzystywać dane nieosobowe według naszego wyłącznego uznania i bez potrzeby dalszego zatwierdzania.

Środki bezpieczeństwa

OTI utrzymuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe. Ograniczamy dostęp do informacji umożliwiających osobistą identyfikację osobom, które muszą znać te informacje w celu dostarczenia produktów lub usług użytkownikowi i każdej osobie upoważnionej do uzyskania dostępu do takich informacji. Chociaż staramy się chronić twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz.

Przenoszenie danych między jednostkami grupy OTI

Możemy zezwolić na dostęp do Twoich Danych Osobowych do zastosowań opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, wewnętrznie, pomiędzy naszymi podmiotami grupy. W przypadkach, w których dane osobowe są zbierane od osób z obszaru Unii Europejskiej, upewnimy się, że przeniesienie poza granice UE (a) jest zgodne decyzją Komisji UE w sprawie adekwatności lub (b) mamy uzasadniony interes takiego przekazania, a odbiorca danych jest związany podobnymi środkami bezpieczeństwa, które my stosujemy, a ponadto podlega przepisom Rozdziału 5.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Dbamy o Twoje prawo do prywatności. Pamiętaj, że możesz mieć pewne prawa dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności (takimi jak RODO (EU GDPR). Zgodnie z RODO (w zakresie, w jakim dotyczy to Ciebie), możesz kwalifikować się do następujących praw:

Prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie, innym niż w związku z przestrzeganiem przez nas obowiązku prawnego / naszej realizacji obrony prawnej.

Prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych;

Prawo do poprawiania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych;

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Prawo do wyeksportowania Państwa Danych Osobowych na Państwa żądanie, co do którego podejmiemy starania, aby zastosować się do niego w rozsądnym terminie, oraz dostarczenia Państwu takich danych zgodnie z wybranym przez nas środkiem elektronicznym.

Proszę zwrócić uwagę, że powyższa lista zawiera podsumowanie głównych praw, które możesz mieć w ramach RODO. W żadnym wypadku powyższa lista nie może być uważana za wyczerpującą.

Proszę również zauważyć, że możemy wymagać pewnych środków identyfikacji, aby umożliwić wywiązanie się z naszych obowiązków na Twoją korzyść, jako część naszych środków ochrony.

Dzieci

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona dla osób w wieku 16 lat i starszych. Nie pobieramy ani nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli mimo to otrzymamy Dane Osobowe od osoby, które wskazują, lub mamy powody sądzić, że ma mniej niż 16 lat, usuniemy takie informacje z naszych systemów.

Linki do stron internetowych stron trzecich

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Chociaż staramy się linkować tylko do stron internetowych, które podzielają nasz szacunek dla prywatności, należy pamiętać, że OTI nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość innych stron internetowych. Witryny dostępne przez hiperłącza ze strony internetowej mogą wykorzystywać “pliki cookie”. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności udostępnianymi przez inne witryny internetowe przed przekazaniem im informacji umożliwiających identyfikację osób.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Niniejsza informacja o prywatności może się zmieniać wraz z modyfikacją lub rozszerzeniem naszej usługi. Jeśli zdecydujemy się zmienić nasze Informacje na temat ochrony prywatności, umieścimy w widocznym miejscu te zmiany na tej stronie. Dalsze korzystanie z Witryny po wysłaniu takiego powiadomienia stanowi zgodę na takie zmiany.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub w przypadku chęci skorzystania z pewnych praw, do których się kwalifikujesz w związku z Twoimi Danymi Osobowymi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem kontaktu online dostępnego na naszej stronie www. Czekamy na Twoje pytania i sugestie dotyczące naszej Polityki Prywatności.

PARTNERZY PILOTAŻU